KURUMSAL


Kalite, Çevre ve ISG Politikamız

Kalite, Çevre ve ISG Politikamız

 

Üretim programımızı çevresel riskler doğrultusunda oluşturuyor,

inovatif ve sürdürülebilir çevre yaklaşımını benimsiyoruz.

 

YALÇINLAR OLARAK BİZ;

 

 • Alüminyum Kompozit Panel Üretiminde Kaliteli Ürünü Zamanında ve Hatasız Üreterek İç ve Dış Müşteri Memnuniyetini sağlamayı,
 • Kaynaklarımızı; Makine, Personel ve Tedarikçilerimizin verimliliğini artırarak Sektörde aranan bir kuruluş olmayı,
 • Atıkların kaynağında en aza indirilmesi mümkün olduğunda yeniden kullanılması ve geri dönüştürülmesini,
 • Çalışanların olayları, Tehlikeleri Riskleri ve Fırsatları Amirine Raporlarken uygun ve güvenli iletişim kanalları kullanılarak Misillemeden korunması sağlanması(2),
 • Enerji, hammadde ve doğal kaynakların verimli kullanılmasını sağlayacağımızı,
 • Tüm faaliyetlerimizde enerji tasarrufunu teşvik edecek ve küresel ısınmayı azaltmak için elimizden gelen gayreti göstereceğimize,
 • Kalite Çevre ve Ohsas Politikamızı tüm çalışanlarımıza bildirecek ve çevre koruma konusundaki bilgilerini arttıracağımızı,
 • Ambalaj kullanımını ve atıkları azaltıp, geri dönüşümlü olmalarını sağlayacağımızı ve tekrar kullanacağımızı,
 • Enerji ve su gibi doğal kaynakları koruma yöntemleri geliştireceğimizi,
 • Enerji ve malzemenin verimli kullanılmasını sağlayacağımızı,
 • Firmamız sınırları içerisinde çalışan personel ve ziyarete gelen tüm insanların sağlık ve güvenliklerini sağlamayı,
 • Tesisimizde veya bölgemizde meydana gelebilecek herhangi bir kaza veya acil durumda kayıpları en aza indirecek sistemler geliştirmeyi,
 • Çalışanlarımızın ve faaliyetlerimizden etkilenebilecek insanların sağlığına gelebilecek olumsuz etkileri önlemek, kendimizin ve diğer şahısların mal ve mülkiyetine gelebilecek kaza, hasar ve tehlikeleri daha başlangıç aşamasında kontrol etmek için gerekli her türlü korumayı sağlayacağımızı,
 • Kalite Çevre Ohsas Sistemlerinin İyileştirmeye açık olarak devamlılığının Sağlanmasını,
 • Uygunluk yükümlülüklerine uymayı
 

TAAHHÜT EDERİZ.

 
 

Subscribed